Vi bryr oss

Bry deg - en årlig markering hvor idretten viser ansvar for alle medspillere.

 

DONASJONER:

Vi ønsker å gjøre en forskjell, derfor skal alle donasjoner og gaver Holando-stiftelsen mottar gå til arbeid for bevisstgjøring omkring psykisk helse i idretten. 

Kontonummer:

2610 50 00005

Vipps ID

#13280 

 

Holandostiftelsen er en ideell stiftelse som arbeider for bevisstgjøring omkring psykisk helse i idretten. 

Vi er initiativtaker for oppmerksomhetskampanjen "Bry Deg!" en kampanje som markeres årlig i perioden 10.september til 10.oktober. Disse datoene representerer de internasjonale verdensdagene for selvmordsforebygging og psykisk helse. 

Målsettingen ved kampanjen å løfte et økt fokus på psykisk helse og idretten som en viktig samfunnsaktør også når det kommer til psykisk sykdom. Idrettsglede baseres i stor grad på emosjoner som glede, selvtillit, tilhørighet og engasjement, men også nederlag, sorg og forventningspress er en del av idretten. 

Bry Deg! kampanjen har et mål om å utvikle retningslinjer og konkrete verktøy for idrettslag som kan hjelpe dem til å håndtere utfordringer med psykisk helse blant utøvere, ledere, trenere og pårørende.

Bry Deg! markeres ved å bære et varemerkeregistrert emblem inspirert av blomsten forglemmegei.

 

Hvordan vise at du bryr deg? Trykk på symbolet