Vi bryr oss

Bry deg - en årlig markering hvor idretten viser ansvar for alle medspillere.

 

DONASJONER:

Vi ønsker å gjøre en forskjell, derfor skal alle donasjoner og gaver Holandostiftelsen mottar gå til arbeid for bevisstgjøring omkring psykisk helse i idretten.

Følg link nederst på siden eller benytt: 

Kontonummer:

2610 50 00005

Vipps ID

#13280 

 

Holandostiftelsen er en ideell stiftelse som arbeider for bevisstgjøring omkring psykisk helse i idretten. 

Vi er initiativtaker for oppmerksomhetskampanjen "Bry Deg!" en kampanje som markeres årlig i perioden 10.september til 10.oktober. Disse datoene representerer de internasjonale verdensdagene for selvmordsforebygging og psykisk helse. 

Målsettingen ved kampanjen å løfte frem et økt fokus på psykisk uhelse og idretten som en viktig samfunnsaktør også når det kommer til psykisk sykdom. Idrettsglede baseres i stor grad på emosjoner som glede, selvtillit, tilhørighet og engasjement, men også nederlag, sorg og forventningspress er en del av idretten. 

Bry Deg! kampanjen har et mål om å utvikle retningslinjer og konkrete verktøy for idrettslag som kan hjelpe dem til å håndtere utfordringer med psykisk helse blant utøvere, ledere, trenere og pårørende.

Bry Deg! markeres ved å bære et varemerkeregistrert emblem inspirert av blomsten forglemmegei. Denne kan kjøpes ved å klikke her: http://www.holando.no/kjp-emblem

 
IMG_4276.jpg

Ytringsboks

Kunstinstallasjon som gir ungdom en analog plattform hvor de kan skrive sine oppfordringer, sine tanker og sine hemmeligheter.

Boksen auksjoners ut som en kunstinstallasjon via Blomqvist Nettauksjon til inntekt for Holandostiftelsens arbeid.

https://www.blomqvist.no/nettauksjon/nettobjekt/DL/Skulptur/343246/(pathOverride)/group-5

Stabæk Fotball står sammen med oss for en sunn idrett. Vi jobber sammen for å etablere et program for større åpenhet og bevisstgjøring omkring psykiske lidelser internt i klubben.

Hvordan vise at du bryr deg? Trykk på symbolet