"Bry Deg!" - 10.sept til 10.oktober

 
 

Bry deg! - en årlig kampanje for å rette fokus mot psykisk helse i idretten.

Holandostiftelsen inviterer alle interesseorganisasjoner, lag og næringsliv til en felles fokusperiode for psykisk helse i perioden 10.september til 10.oktober. Målsetningen til kampanjen er å inspirere mennesker til å stå opp og vise sitt engasjement for psykisk helse. 

Idretten er en viktig samfunnsaktør og selv om idretten vanligvis ses i sammenheng med glede og tilhørighet, så vet vi at det finnes mange mennesker i idretten som sliter med angst, depresjon og mer alvorlige psykiske lidelser. 

Idrett kan være en meget god arena for å oppleve mestring, likevel ser vi det som svært viktig at idretten skolerer seg med tanke på hvordan den kan bidra til å hjelpe den gruppen mennesker som sliter psykisk. 

Vår Forglemmegei representerer flere aspekter av psykisk helse, vi ønsker å bruke denne perioden på å minnes de som har avsluttet sitt eget liv, men vi ønsker samtidig å huske på alle dem som fortsatt er her. De som deltar, kanskje uten opplevelsen av å passe helt inn.

Vårt engasjement strekker seg fra de alvorlige psykiske lidelsene til den forbigående lammelsen av prestasjonsangst. Vi ønsker å være et talerør for dem som faller utenfor, for dem som blir mobbet eller dem som sliter i sitt familieforhold. 

 

Hvordan vise at du bryr deg:

Vi jobber for å involvere sentrale idrettsorganisasjoner, samtidig ønsker vi å ha med breddeidretten på denne markeringen. Dersom du representerer et idrettslag og ønsker å bære Forglemmegei symbolet, ta kontakt på holandostiftelsen@gmail.com eller bruk kontaktskjemaet under fanen samarbeidspartnere.

Vi vil gjerne høre din historie og vi bidrar gjerne til at din historie kan gjøre en forskjell for andre. 

Dersom du ønsker å kjøpe buttons så kan disse kjøpes via vår nettbutikk. 

Vi ønsker at markeringen av perioden mellom Verdensdagen for selvmordsforebygging 10.september og Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober, skal bli en dugnad hvor idretten, næringsliv og organisasjoner går sammen om å markere et engasjement for psykisk helse og spre kunnskap om hvordan vi alle kan bidra på en positiv måte. Ta kontakt med oss i Holandostiftelsen slik at vi kan finne frem til en egnet samarbeidsmodell.

Ønsker du å hjelpe oss til å vokse og gi et økonomisk bidrag til å gjøre det lettere å iverksette tiltak som kan spre oppmerksomheten omkring idrettens rolle i forebygging av psykisk uhelse; gå til fanen “Ekstra støtte” nederst på sidene eller via fanen Støtt oss. Du kan også kontakte oss via mail eller kontaktskjema under fanen samarbeidspartnere.

 

Vi gleder oss til å høre fra deg!