Forglemmegei symbolet:

Holandostiftelsen har valgt å bruke blomsten Forglemmegei som sitt symbol. Navnet sier sitt, - vi ønsker at ingen skal bli oversett eller glemt. Dette gjelder både i idretten og i livet ellers.

Forglemmegeiblomsten ville ikke vært en forglemmegei uten de blåfargede kronbladene omkring. Blåfargen symboliserer trygghet. Stjerna i midten kan være hvem som helst, deg, din venn eller stjerna i idretten du er med i. Stjerna er avhengig av sine omgivelser, hvert kronblad teller.

Vi er alle stjerner på vårt vis, samtidig er vi alle på et vis kronblader. Kronbladene på forglemmegeien finnes i mange nyanser. I Norge vokser ni arter av forglemmegei, på verdensbasis rundt 50 arter. Alle har sitt særpreg og fargenyanser. På samme måte har alle idrettsmiljøer, skoler, familier eller bedrifter sine nyanser. Vi ønsker å vektlegge at samholdet og tryggheten er viktig for de små stjernene i sentrum.

Når du ser Forglemmegei-symbolet skal det minne deg om at du er viktig og de rundt deg er viktige. En Forglemmegei er en liten blomst. Vi er alle bittesmå brikker i den store sammenhengen. I nærmiljøet vårt betyr hver lille blomst, stjerne eller kronblad mye.

Holandostiftelsen ønsker å være med å støtte miljøer som tar vare på små og store stjerner. Sunne miljøer kan forhindre og begrense konsekvensene av psykisk sykdom.

Gode omgivelser gir gode læringsforhold, varig trivsel og et bedre resultat. For alle.

 

Forglemmegei transp.png