Stiftelsens formål:

Holandostiftelsen skal være en støttespiller og et talerør for alle mennesker som på noen måte er involvert i idretten, og som trenger støtte i forbindelse med psykisk sykdom. Stiftelsen skal være en støttespiller for utøvere, støtteapparat, trenere, ledere og pårørende.

Holandostiftelsen skal fremme idrettens humane verdier og fremme et sunt og holistisk idrettsmiljø.

Holandostiftelsen skal bidra til økt kunnskap blant idrettsledere og utøvere om psykisk sykdom og rusrelaterte lidelser, samt stimulere til forebygging av disse.

Holandostiftelsen skal søke internasjonal kontakt og forståelse mellom idrettsmiljøer i ulike land og legge et grunnlag for samarbeid mellom norske og utenlandske idrettsmiljøer.

Holandostiftelsen skal etablere gode støtteordninger gjennom stipender, priser og utviklingsprogram, samt fremme fokuset på psykisk helse som en suksessfaktor.