https://www.google.com/webmasters/verification/verification-file-dl?hl=en&authuser=0&siteUrl=http://www.holando.no/&security_token=5iuLORe2CMAcONg3OovRZgEFWTc:1535487082673

Vi er veldig takknemlig for alle økonomiske tilskudd til stiftelsens arbeid.

Din støtte vil brukes uavkortet til bevisstgjøring rundt psykisk helse i idretten. Vi ønsker i forlengelsen av "BryDeg" kampanjen å ta initiativ til utarbeidelsen av retningslinjer og handlingskort for psykisk helse i idretten. Et handlingskort kan være et godt arbeidsredskap for trenere og klubber og kan blant annet brukes i kursvirksomhet og trenerskolering. 

 

Spre ordet

Vi vil sette stor pris på at du forteller verden at du støtter vårt arbeid for større bevissthet om idrettspsykiatri. Støtten du gir oss er avgjørende for det arbeidet vi kan gjøre og hvor mange vi kan nå med vårt budskap.