Espen Holand aka “Holando”
(02.05.75 - 24.12.13)
Espen Holando.jpg

ESPEN VAR ET FOTBALLTALENT I UNGDOMMEN, SPILTE BLANT ANNET I ODDS BALLKLUBB OG VAR IVRIG FAN AV BORUSSIA DORTMUND. HAN UTVIKLET PSYKISK SYKDOM I OVERGANGEN BARN - VOKSEN OG VALGTE Å AVSLUTTE SITT EGET LIV JULEN 2013.

HOLANDOSTIFTELSEN BLE ETABLERT I 2015 ETTER INITIATIV AV ESPEN HOLANDS VENNER OG FAMILIE. 

I forbindelse med Odds kvalifiseringskamper til Europa League mot BVB fikk vi muligheten til å holde en appell på Skagerak Arena i Skien. Dette ga oss oppmerksomheten og responsen vi behøvde for opprettelse av stiftelsen. 

Vi har gjennom egne erfaringer og idrettskarrièrer sett at det finnes mange som Espen, som av ulike årsaker sliter med psykiske sykdom. Vi har gjennom opprettelsen av stiftelsen et ønske om å sette fokus på aksept og åpenhet rundt dette i fotballen og i idrettsbevegelsen forøvrig. 

Idretten er en viktig samfunnsaktør og vi ser at det kan være nyttig å finne ut mer om hvilken rolle idretten spiller i forebygging av psykiske lidelser. Svært mye av idretten baseres på frivillighet og vi ønsker å bidra til at idretten skoleres og settes i stand til å identifisere tidlige symptomer og vite hva slags hjelpeapparat som finnes. 

 

Stiftelsens formål

Vårt hovedanliggende er å være idrettens støttespiller i forebygging av psykiske lidelser. Vi vil arbeide for å fremme et sunt og holistisk tenkende idrettsmiljø og  skal medvirke til å fremme mangfoldige og inkluderende idrettsmiljøer, samt arbeide for bevissthet og mestring av "livet etter idretten".

 

grunnleggende verdier

 • Forebygge frafall fra idretten pga. psykiske lidelser

 • Være en støttespiller for utøvere, trenere, klubber og støtteapparat forøvrig

Idrettspsykologi ble etablert som disiplin i forrige århundre, også i Norge. I denne tradisjonen arbeides det målrettet med psykologiske teknikker for å fremme idrettslig prestasjon. I idrettspsykiatri er det ikke prestasjonen, men mennesket og helsen som er fokus.

— Finn Skårderud, Tidskrift for Den norske legeforening sept-12


Dette har vi gjort

 • I forkant av fotballsesongen 2016, ga vi sammen med Odds BK bort årskort til Ungdomspsykiatrisk senter ved Sykehuset Telemark HF og til Barne og ungdomspsykiatrien i Telemark.

 • Odds BK spilte med vårt emblem på overarmen høsten 2016.

 • Holandostiftelsen har initiert en årlig fokusperiode for psykisk helse mellom 10.sept -10.oktober, henholdsvis Verdensdagen for selvmordsforebygging og Verdensdagen for psykisk helse.

 • Initiert en årlig nasjonal pris til klubber eller idrettspersonligheter som har gjort en særskilt innsats for oppmerksomhet omkring psykisk helse. Fordi vi mener at idretten er en viktig samfunnsaktør som må ta et større samfunnsansvar også innen psykiatri - vi har ikke råd til flere psyke og ikke flere selvmord i Norge.

 • Samarbeidet med Nordisk Film og NFF/A-landslaget i fotball om spesialvisning av den tids- og tema aktuelle filmen Blindsone på Klingenberg kino for 500 personer, 12. og 13.september 2018.

 • Samarbeid med Stabæk Fotball om prosjektet #PsyktGod - et pionerprosjekt for utvikling av talentfulle idrettsutøvere gjennom et solid psykologisk fundament.

 • Planlegger norsk utgivelse av den ufortalte historien til Gary Speed - tidligere storhet i engelsk fotball og som sittende landslagssjef for Wales tok sitt eget liv i en alder av 42 år.

 • Samarbeid med Manglerud Star Ishockey om oppmerksomhetskampanjen BryDeg!

 • Samarbeid med graffitikunstnere i CoolArt i produksjon av “Ytringsboks” for ungdom.